Divineapointment.gif

2222 keer bekeken

Zondag 16 januari 2011

 • zondag 16 januari 2011 @ 12:24
  #1

  2e zondag door het jaar A - 2011


  Zondag 16 januari 2011 


   


   


  Kerstmis ligt alweer drie weken achter ons, en in de liturgie van die periode werd er telkens over Jezus gesproken. Op kerstnacht brachten engelen aan enkele herders de boodschap dat hun Redder geboren was. Op het feest van de Openbaring/Driekoningen werd Hij door een ster aan wijzen uit het oosten kenbaar gemaakt. Vorige week vierden we zijn doop, en daarbij werd Jezus door God zelf geopenbaard. Zijn Geest daalde over Hem neer, en een stem uit de hemel sprak: 'Dit is mijn geliefde Zoon. In Hem vind ik welbehagen.'


   


   


  Vandaag getuigt Johannes opnieuw over dat doopsel. Johannes wordt hier niet voorgesteld als de dreigende profeet die we in de adventstijd hebben ontmoet, maar als de getuige van het nieuwe dat God met de mens voorheeft. Vol vuur vertelt hij dat Gods Geest over Jezus neerdaalde. En hij knoopt daar twee conclusies aan vast: vooreerst dat Jezus het Lam Gods is dat de zonden van de wereld wegneemt, en verder dat Jezus de Zoon is van God. En dat zijn meteen heel diepgravende woorden.


   


   


  In het laatste nummer van tijdschrift Kerk & leven van 2010 staat een interview over provinciaal Braekers van de dominicanen in Vlaams-België. Hij vertelt onder meer over zijn twijfels als jonge monnik in de jaren 60. Net als zoveel anderen had hij eraan gedacht uit te treden. Maar hij had het niet gedaan, onder meer door zijn kennismaking met het werk van Meester Eckhart, een Duitse dominicaan uit de dertiende, veertiende eeuw. Die zei dat je God overal kunt ontmoeten, maar toch kun je alleen maar zwijgen over Hem. Alleen in de stilte kan God ons raken. God kan in onze ziel geboren worden, als wij Hem daar zelf ruimte voor geven.


   


   


  Als we dat eens zouden leren: het stil maken in onszelf en ruimte geven aan God. Ik weet het, dat klinkt heel theoretisch, maar ik ben er zeker van dat we allemaal zulke momenten kennen. Je bent aan het wandelen, en je komt langs een kapel en je gaat er even naar binnen. Of je loopt een kerk binnen en je bent er helemaal alleen. Je steekt een kaarsje aan, en je zit daar even. Gewoon zitten, niet denken, niet bidden, niet vragen. Alleen maar genieten van het gevoel bij God te zijn. Alleen maar luisteren en kijken naar God, naar het tabernakel, naar Jezus op het kruis. Ruimte maken voor Hem. Misschien doen we dat te weinig. Misschien willen we God veel te veel naar onze hand zetten: 'God, doe dit of dat voor mij.' Zo bidden we. Maar als we het stil zouden maken in onszelf, zouden we misschien horen hoe we God echt in ons leven, in ons gezin, in onze parochie kunnen laten binnenkomen.


   


   


  Als we dat eens zouden leren. En als ook onze parochie dat eens zou leren: stil worden en luisteren, en God laten spreken.


   


   


  In het evangelie zegt Johannes dat Jezus doopt met de heilige Geest. Je weet, de Geest is maar één keer met gedruis gekomen, en dat was op het eerste Pinksterfeest, toen Hij over de apostelen neerdaalde. Nadien heeft Hij altijd in stilte gewerkt, heeft Hij mensen bezield, geleid en begeleid.


   


   


  Jezus, de Zoon van God is het Lam dat de zonden van de wereld wegneemt. De jubel om zijn geboorte is pas voorbij, en er wordt al vooruit gekeken op zijn dood. Want als Hij het lam is dat de zonden wegneemt, dan zal Hij ook geofferd worden. Hij zal naar de slachtbank worden geleid, en zoals de profeet Jesaja voorzegt: Hij zal daarbij niet protesteren en geen lawaai maken. In stilte zal Hij op zijn kruisoffer doorstaan.


   


   


  In stilte...


   


   


  Laten we ons openstellen voor die stilte. Geen lawaai en grote drukte, maar nederig en stil gebed, zodat we naar Hem kunnen luisteren, zodat Hij in ons kan groeien, zodat we betere mensen kunnen worden. Amen.


   


   


  Deze tekst is een bewerking van de bron: http://www.preken.be/component/content/article/10458-2e-zondag-door-het-jaar-a-2011.html