Blogposts

Blog

Geplaatst op donderdag 18 november 2010 @ 18:54 door info-webmaster , 641 keer bekeken

Feestelijk 25-jarig diakenjub…

Feestelijk 25-jarig diakenjubileum E.H. J. Reinartz

 

"Spreek Heer, ik luister!" Met deze woorden beantwoordt Samuël de roepstem die hij heeft gehoord. Nee, niet andersom: "Luister Heer, ik spreek!". Ook wanneer Jezus zijn leerlingen roept, zegt Hij simpelweg: "Kom, volg Mij". Het initiatief voor roeping ligt bij God; het is fundamenteel en absoluut. God roept mensen op om met hun leven getuigen te zijn van de komst van het Koninkrijk van God, om in woord en daad de komst van dat Rijk te verkondigen.

Sommigen voelen zich op een bijzondere wijze geroepen. Geroepen om een bijzondere band met Jezus te hebben, en hem tegenwoordig te stellen. Geroepen om kerk en maatschappij met elkaar te verbinden, om de noden uit de samenleving in de kerk onder de aandacht te brengen, en andersom om ook buiten de gebaande kerkelijke paden Gods gerechtigheid ter sprake te brengen, en te doen. In Gods naam. Mensen worden geroepen om diaken te zijn. Het diaconaat is op de eerste plaats iets wat je bent, meer dan iets wat je doet. Niet op de eerste plaats een functie, maar een manier van zijn, van leven, van verbonden zijn met Christus in al zijn gestalten.

Diaken Reinartz en zijn vrouw vieren het 25-jarig jubileum in huiselijke kring op dinsdag 16 november 2010, de dag van de diakenwijding. In het cluster gaan wij op een feestelijke wijze dankzeggen door een plechtige heilige Mis op zondag 21 november om 11.30 uur in de parochiekerk St. Agnes te Bunde. U bent daartoe hartelijk uitgenodigd. Wij zeggen God dank en vragen Hem om vele zegeningen voor de heer en mevrouw Reinartz.Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te mogen plaatsen. Klik hier om in te loggen.